P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz, Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz,

Jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju,

NIP: 667-154-40-49, REGON 221993346

email: kontakt@aprogres.pl, tel. +48 504 78 50 58

Wyślij wiadomość

 

Administrator danych osobowych którym jest P.P.H.U. FOREQ Gabriel Martysz pod adresem: Plac Piaskowy 6, 62-430 Powidz, NIP: 667-154-40-49, REGON 221993346 informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.